Dotacje unijne

Jednym z nadrzędnym celów programu ICPA jest zapewnienie nowo-powstającym przedsiębiorstwom akademickim (w tym firmom typu spin-off i spin-out) dostępu do komplementarnego centrum informacyjno-doradczego w obszarze możliwości pozyskiwania dotacji w ramach różnorodnych programów finansujących rozwój gospodarki.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej ulokowanej w środowisku akademickim i opartej o kierunkową specjalizację przy jednoczesnym zapewnieniu jej finansowania w ramach dostępnych dotacji (w tym programów celowych i szerszych działań wspierających przedsiębiorczość oraz wyrównywanie rozwoju regionalnego, zasilanych przede wszystkim ze środków unijnych, ale także z budżetu państwa, jak i środków prywatnych) stwarza duże szanse powodzenia i udanego przejścia nowopowstałej firmy przez najbardziej zagrożony okres pierwszych 2-3 lat.

Zgodnie z międzynarodowymi badaniami OECD pozyskiwanie odpowiednich dotacji to jeden z ważnych czynników, które determinują powodzenie przyszłych akademickich przedsięwzięć gospodarczych. Ze względu na ścisłą specjalizację, posiadane zasoby wiedzy oraz znacznie wyższy potencjał innowacyjny, firmy akademickie mają przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, także w kontekście samych kryteriów kwalifikacji w konkursach na różnego rodzaju dotacje i dofinansowane projekty.

Newsletter Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zawierający aktualny wykaz dotacji dla nowopowstających firm do pobrania.

Centrum ICPA oferuje następujące wsparcie w obszarze pozyskiwania dotacji:


  • Aktualizowaną bazę programów i konkursów na dotacje i dofinansowane projekty wraz z ich terminami
  • Skategoryzowany zbiór łączy do serwisów informacyjnych w ramach krajowych programów wdrażania dotacji
  • Specjalistyczną wiedzę dotyczącą struktur prawnych i proceduralnych dostępnych systemów dotacji
  • Praktyczną wiedzę dotyczącą skutecznego wnioskowania o dotacje (w tym przykłady dokumentacji konkursowych oraz wniosków projektowych, które otrzymały dotacje w organizowanych w przeszłości konkursach)
  • Specjalistyczne usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania dotacji (w tym konstruowania wniosków w zakresie celowym, działaniowym, rezultatowym i budżetowym)
  • Bezpośrednie wsparcie i współpracę w ramach konstruowania nowych projektów i wniosków o dotacje

Wsparcie w tym oraz we wszystkich innych aspektach funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA jest dostępne całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób z grupy docelowej programu, tj. studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich - po dokonaniu rejestracji w portalu.

Działania wspierające Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.