Sieć współpracy

Ważnym elementem rozwoju podmiotu przedsiębiorczości akademickiej jest stałe poszerzanie rynku docelowego, nawiązywanie partnerstw i współpracy z innymi podmiotami działającymi w powiązanych sektorach oraz instytucjami otoczenia biznesu (w tym także instytucjami sfery badawczo-naukowej), jak również czynny udział w szeroko zakrojonych programach wspierających akademicką działalność gospodarczą.

Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej stanowi w tym kontekście, dynamicznie rozwijającą się platformę komunikacyjną, umożliwiającą nawiązanie współpracy nowopowstałych firm z istniejącymi już na rynku podmiotami i instytucjami jego otoczenia, w szczególności z sieciami naukowymi oraz krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi.

W tym zakresie program ICPA oferuje:


 • Dostęp do innych działań umożliwiających otrzymanie wsparcia w zakresie przedsiębiorczości akademickiej
 • Platformę projektów biznesowych i forum współpracy podmiotów przedsiębiorczości akademickiej
 • Współpracę z izbami gospodarczymi w zakresie wybranych specjalizacji przemysłowych
 • Współpracę z izbami gospodarczymi handlu zagranicznego w zakresie możliwości rozwoju importu lub eksportu innowacyjnych usług i produktów
 • Na bieżąco aktualizowany serwis kontaktowo-informacyjny i punkt dostępowy do:
  • Sieci centrów transferu technologii (CTT) w kraju
  • Sieci inkubatorów akademickich w kraju
  • Funduszy typu business angels, seed capital i venture capital
  • Organizacji i stowarzyszeń wspierających przedsiębiorczość akademicką
  • Europejskich programów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, m.in.:
   • Innovation Relay Centers
   • INNO-Net
   • Gate2Growth
   • CORDIS
   • PAXIS

Wsparcie w tym oraz we wszystkich innych aspektach funkcjonowania Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA jest dostępne całkowicie bezpłatnie dla wszystkich osób z grupy docelowej programu, tj. studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych lub innych instytucji akademickich - po dokonaniu rejestracji w portalu.

Działania wspierające Internetowego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.